• Executive search
  • Executive search
  • Leadership assessment
  • World wide executive search
  • Strategic recruitment

Vad är en människas potential?

Hur identifierar man kandidater till ledaruppdragen? Hur hittar en organisation rätt människor? 

Vår kompetens är att via Executive Search hitta rätt nyckelpersoner och att genom teamanalyser och personbedömningar utveckla ledningsfunktioner till att lyckas.

Läs mer

Praxi Alliance Executive Search

Har du behov av stöd vid internationell Executive Search eller Leadership Assessments?

Som exklusiv medlem för Sverige i Praxi Alliance kan vi lösa Executive Search-uppdrag i många olika länder.

 

Läs mer

Se våra filmer

filmstrip
Några filmer om oss, internationell rekrytering med mera hittar du här.