Vad är en människas potential?

Hur identifierar man kandidater till ledaruppdragen? Hur hittar en organisation rätt människor? 

Vår kompetens är att via Executive Search hitta rätt nyckelpersoner och att genom teamanalyser och personbedömningar utveckla ledningsfunktioner till att lyckas.

Välkommen till Hammarling Consulting!

Läs mer

Vad är hemligheten?

Titti, du är framgångsrik Executive Search-konsult och konstnär. Hur går det ihop?

”Det finns inga hemligheter. Det handlar om att förstå människan. Och att förstå organisationens affärer och behov. Och, kanske, handlar det till någon del om konsten att se.”

Läs mer